"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

De Vereniging

Algemeen
0nze vereniging geeft advies aan concoursuitschrijvende organisaties en commissies voor ringsteekwedstrijden. De vereniging heeft op dit moment bijna 300 leden waarvan het grootste gedeelte in Friesland woont, maar ook in Brabant is een hele actieve groep rijders.
 
Geschiedenis
De vereniging is opgericht in 1955. Vanuit de groep rijders bleek behoefte te ontstaan aan administratieve en organisatorische steun. Tevens namen de werkzaamheden behoorlijk toe op dit gebied, met name door de opkomst van de folkloristische ringrijderijen. Het Friesch Paarden Stamboek volbracht deze taken tot dan toe steeds maar wilde dit wel afstoten om zich vervolgens volledig te kunnen inzetten voor de fokkerij. Sindsdien is Vereniging Het Friese Tuigpaard opgericht en is de vereniging elk jaar nog gegroeid. In de begin jaren negentig kwam de 'derde tak' binnen de vereniging op gang. De Friese tuigpaarden voor de concourswagen. In 2003 breidde deze groep zich nog meer uit door ook in het zuiden des lands een actieve groep te kunnen verwelkomen.
 

 
Ringsteken
Alle deelnemers aan onze ringsteekwedstrijden zijn in het bezit van een krompanelen sjees. Dame en heer dragen het Friese kostuum wat ongeveer stamt uit het jaar 1850. Alle combinaties hebben een Fries paard voor de authentieke sjezen gespannen. Een aantal keren per jaar verschijnen deze schitterende combinaties in diverse dorpsstraten om het publiek te vermaken en uiteraard wordt er fel gestreden om de prijzen die er te verdienen vallen. De ringrijders worden bijgestaan door een aantal juryleden en een speaker. Samen zorgen zij ervoor dat het folkloristische ringsteken, zoals dat vroeger ook zo vaak werd gedaan, in stand wordt gehouden.
 

 
Tuigen met sjees
Het beeld van het Friese tuigpaard gespannen voor een sjees blijft een geliefd plaatje om te zien. Leden van onze vereniging komen ongeveer twintig keer per jaar uit op een concours hippique door heel Nederland. In diverse rubrieken kunnen de 'zwarte parels' worden bekeken. In de competitierubriek zijn het paarden die nog helemaal geen ervaring hebben op een concoursveld in het enkelspan. Deze paarden zijn niet ouder dan zes jaar. Daarnaast bestaat nog een limietklasse. Ook hierin kunnen paarden zitten die nog geen ervaring hebben maar er kunnen ook paarden lopen die al wat jaartjes meelopen. De allerhoogste klasse binnen de Friezen-tuigsport is de ereklasse. Paarden die in de limietklasse heel goed gepresteerd hebben mogen de overstap maken naar de top. Niet alleen heren kunnen een paard gespannen voor de sjees uitbrengen. Ook dames mogen dit doen. Voor hen is een speciale damesklasse. Een dame mag echter ook in een andere rubriek uitkomen. De allermooiste rubriek binnen de tuigsport met Friezen is toch wel de rubriek tweespan. Een sjees wordt getrokken door twee Friezen en in het bakje zit nu niet alleen de heer maar ook de dame. Verder wordt er ook nog gereden  met een tandem-aanspanning (twee paarden recht voor elkaar) of met klavertje drie (twee voor de sjees en eentje los ervoor) en sinds kort kennen we ook het kampioenschap in het vierspanrijden (met authentieke, veelal landauers). In alle rubrieken met Friezen voor de sjees zijn zowel dame als heer gekleed in het Friese kostuum wat stamt uit ongeveer 1850. We noemen deze groep rijders, de nationale rijders.
 


 
Tuigen met concourswagen
De jongste tak binnen onze vereniging is het tuigen met een concourswagen, de regionale rijders. Sinds begin jaren negentig verschijnen er op diverse concoursen, Friezen voor een vierwielig rijtuig. Voor een aantal mensen is de aanschaf van een sjees en het Friese kostuum toch iets te kostbaar. Om dan toch de tuigpaardensport te beoefenen met hun Friese paard kan er voor gekozen worden om een concourswagen te nemen. Kwalitatief hoeven deze paarden niet perse minder te zijn dan de paarden die gereden worden voor de sjees. Ook in deze categorie kennen we diverse rubrieken. De meeste nieuwe paarden komen uit in de limietklasse. In het zuiden wordt elk jaar ook een nieuwelingencompetitierubriek verreden en meestal kiezen rijders ervoor om hun nieuwe, jonge paarden in deze klasse uit te brengen. Na de competitie en limiet volgt de ereklasse. Wanneer een paard in deze klasse terecht komt heeft hij het hoogst haalbare gehaald binnen deze tak van sport. Verder is er ook een aparte damesklasse en wordt er vaak een rubriek tweespannen verreden. Sinds 2007 hebben we ook een speciale competitie voor Young Riders. Rijders in de leeftijdscategorie 16 t/m 26 jaar kunnen hieraan deelnemen. Uiteraard moeten ze wel in het bezit zijn van een rijvaardigheidsbewijs en moet hun paard minimaal één keer eerder op een officiële wedstrijd zijn uitgebracht. De competitie gaat over een aantal wedstrijden en afsluitend vindt er een finale plaats. Voor alle deelnemers die ook in de finale rijden ligt een leuke envelop met inhoud klaar. De Young Riders hebben een iets vrijere keus qua kledij en ze mogen op een zelf gekozen lied de baan binnenkomen. Deze muziek wordt dan gespeeld terwijl de speaker hen introduceert aan het publiek.