"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Kampioenschapsvoorwaarden Regionaal 2023


 
KAMPIOENSCHAPSVOORWAARDEN 2023, Regionaal

Voor alle onderstaande kampioenschappen geldt: “In geval van onvoldoende deelname aan een kampioenschap is het VFT-bestuur gerechtigd de kampioenschapsvoorwaarden aan te passen”.

EREKLASSE
In het ereklassekampioenschap mogen maximaal 10 ereklassepaarden meedoen. Dit zou aangevuld kunnen worden met limietpaarden, welke in het lopende groene seizoen minimaal 3x een regionale limietklasse hebben gewonnen. Om als ereklassepaard in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale ereklasse rubriek zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren ereklassepaarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 ereklassepaarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal twee wedstrijden (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale ereklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij uit beide wedstrijden in totaal ook minimaal twee winstpunten hebben behaald. Blijkt het deelnemersaantal na het hanteren van bovenstaande niet op vijf of hoger uit te komen dan vervalt de ondergrens en mogen paarden met één gelopen wedstrijd ook meerijden.

DAMESKLASSE:
In het dameskampioenschap mogen maximaal 10 paarden meedoen. Om in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale damesklasse zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren paarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 paarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal twee wedstrijden (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale damesklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij uit beide wedstrijden in totaal ook minimaal twee winstpunten hebben behaald. Blijkt het deelnemersaantal na het hanteren van bovenstaande niet op vijf of hoger uit te komen dn vervalt de ondergrens en mogen paarden met één gelopen wedstrijd ook meerijden. \
TWEESPANNEN:
In het tweespankampioenschap mogen maximaal 10 tweespannen meedoen. Om als tweespan in aanmerking te komen voor een startplek moet het span qua samenstelling van paarden aan minimaal één regionale tweespanrubriek voorafgaand aan het kampioenschap hebben deelgenomen en zijn geplaatst**.

KAMPIOENSCHAP ONDER HET ZADEL:
Ruiter of amazone moet lid zijn van Vereniging Het Friese Tuigpaard. Er dient bij het deelnemende paard een geldige startpas aangespannen sport aanwezig te zijn.
Onderstaand geldt voor zowel nationaal als regionaal: * Percentages van 0,1 t/m 0,4 worden naar beneden afgerond. Percentages van 0,5 of hoger worden naar boven afgerond. ** Geplaatst betekent in dit verband: een paard wat in de einduitslag opgenomen is, ongeacht of hier nog een geldprijs aan vast hing of nietTerug naar overzicht