"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Kampioenschapsvoorwaarden Regionaal 2024


Kampioenschapsvoorwaarden 2024, REGIONAAL

Voor alle onderstaande kampioenschappen geldt: “In geval van onvoldoende deelname aan een kampioenschap is het VFT-bestuur gerechtigd de kampioenschapsvoorwaarden aan te passen”.
 
EREKLASSE
In het ereklassekampioenschap mogen maximaal 10 ereklassepaarden meedoen. Dit zou aangevuld kunnen worden met limietpaarden, welke in het lopende groene seizoen minimaal 3x een regionale limietklasse hebben gewonnen. Om als ereklassepaard in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale ereklasse rubriek zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren ereklassepaarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 ereklassepaarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal één wedstrijd (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale ereklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij in totaal ook minimaal één winstpunt hebben behaald. Bij een deelnemersaantal minder dan vier zal het kampioenschap geen doorgang vinden
 
DAMESKLASSE:
In het dameskampioenschap mogen maximaal 10 paarden meedoen. Om in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale damesklasse zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren paarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 paarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal één wedstrijd (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale damesklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij in totaal ook minimaal één winstpunt hebben behaald. Bij een deelnemersaantal minder dan vier zal het kampioenschap geen doorgang vinden
 
TWEESPANNEN:
In het tweespankampioenschap mogen maximaal 10 tweespannen meedoen. Om als tweespan in aanmerking te komen voor een startplek moet het span qua samenstelling van paarden aan minimaal één regionale tweespanrubriek voorafgaand aan het kampioenschap hebben deelgenomen en zijn geplaatst**. Bij een deelnemersaantal minder dan vier zal het kampioenschap geen doorgang vinden. Indien het tweespan kampioenschap plaats vindt tijdens Indoor Friesland kan er een ander maximaal aantal van toepassing zijn, dit wordt tijdig gecommuniceerd.
 
KAMPIOENSCHAP ONDER HET ZADEL:
Ruiter of amazone moet lid zijn van Vereniging Het Friese Tuigpaard. Er dient bij het deelnemende paard een geldige startpas aangespannen sport aanwezig te zijn. De minimale leeftijd de ruiter of amazone is 16 jaar. De combinatie moet minimaal 1 keer gestart zijn tijdens een andere officiële wedstrijd in deze rubriek.
 
Onderstaand geldt voor zowel nationaal als regionaal:
* Percentages van 0,1 t/m 0,4 worden naar beneden afgerond. Percentages van 0,5 of hoger worden naar boven afgerond.
** Geplaatst betekent in dit verband: een paard wat in de einduitslag opgenomen is, ongeacht of hier nog een geldprijs aan vast hing of niet.

 Terug naar overzicht