"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Kampioenschapsvoorwaarden Regionaal 2019KAMPIOENSCHAPSVOORWAARDEN 2019, Regionaal

Voor alle onderstaande kampioenschappen geldt:
“In geval van onvoldoende deelname aan een kampioenschap is het VFT-bestuur gerechtigd in overleg met de KNHS de kampioenschapsvoorwaarden aan te passen”.
 
 
EREKLASSE
In het ereklassekampioenschap mogen maximaal 10 ereklassepaarden meedoen. Dit zou aangevuld kunnen worden met limietpaarden, welke in het lopende groene seizoen minimaal 3x een regionale limietklasse hebben gewonnen. Om als ereklassepaard in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale ereklasse rubriek zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren ereklassepaarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 ereklassepaarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal twee wedstrijden (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale ereklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij uit beide wedstrijden in totaal ook minimaal twee winstpunten hebben behaald. Bij een deelnemersaantal lager dan vijf mag het kampioenschap niet doorgaan.
 
DAMESKLASSE:
In het dameskampioenschap mogen maximaal 10 paarden meedoen. Om in aanmerking te komen voor een startplek moet het paard minimaal 70% van de voorafgaand aan het kampioenschap uitgeschreven wedstrijden in de regionale damesklasse zijn geplaatst**. De paarden worden eerst gerangschikt op aantal wedstrijden en dan op winstpunten. Wordt het aantal van tien te selecteren paarden niet gehaald met bovenstaande criteria dan wordt het percentage dusdanig verlaagd tot er wel 10 paarden aangewezen kunnen worden. Ook dan geldt: eerst de paarden met de meeste wedstrijden en dan pas rangschikken op winstpunten. Paarden die op basis van het verlaagde aanwezigheidspercentage aangewezen worden dienen echter wel te voldoen aan de ondergrenseis, te weten; het betreffende paard moet minimaal twee wedstrijden (niet zijnde promotieconcoursen) in de regionale damesklasse van het afgelopen groene seizoen hebben gelopen en daarbij uit beide wedstrijden in totaal ook minimaal twee winstpunten hebben behaald. Bij een deelnemersaantal lager dan vijf mag het kampioenschap niet doorgaan.
 
TWEESPANNEN:
In het tweespankampioenschap mogen maximaal 10 tweespannen meedoen. Om als tweespan in aanmerking te komen voor een startplek moet het span qua samenstelling van paarden aan minimaal één regionale tweespanrubriek voorafgaand aan het kampioenschap hebben deelgenomen en zijn geplaatst**.
 
NOORD-ZUID KAMPIOENSCHAP DAMESKLASSE:
Startgerechtigd voor deelname aan dit kampioenschap zijn de vijf beste paarden uit de damesklasse van regio noord en de vijf beste paarden uit de damesklasse van regio zuid. De vier hoogste resultaten van alle combinaties verreden in de damesklasse van de betreffende regio van het lopende groene seizoen worden geteld (niet zijnde promotieconcoursen). Wanneer er een gelijk puntenaantal ontstaat wordt gekeken naar de plaatsingen. Alle meetellende wedstrijden voorafgaand aan dit kampioenschap worden genoteerd (m.u.v. het regiokampioenschap). Mochten de regiokampioenen om welke reden dan ook niet kunnen voldoen aan voorgaande criteria, krijgen ze toch een uitnodiging voor dit kampioenschap en vaardigt men zes combinaties af.
 
 
NIEUWELINGENCOMPETITIE REGIO ZUID:
De deelname is opengesteld voor paarden welke in voorgaande jaren nog geen winstpunt hebben behaald in het enkelspan. Een paard dat deelneemt aan deze competitie, mag niet ouder zijn dan zes jaar. Voorafgaand aan de finale dienen deelnemende paarden in de competitie aan tenminste 60%* van de tot dan toe uitgeschreven competitierubrieken te hebben deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag is deelname aan de finalewedstrijd verplicht. Voor de einduitslag tellen de beste 60%* van de verreden wedstrijden + de finalewedstrijd mee.
Bij ex aequo in punten bij de einduitslag is de plaats behaald in de finalewedstrijd bepalend voor de klassering in de einduitslag.
 
YOUNG RIDERS COMPETITIE:
De twaalf hoogst geplaatste combinaties van de competitie zijn startgerechtigd in de finale. Voorafgaand aan de finale dienen deelnemende paarden in de competitie aan tenminste 60%* van de tot dan toe uitgeschreven competitierubrieken te hebben deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag is deelname aan de finalewedstrijd verplicht. Voor de einduitslag tellen de beste 60%* van de verreden wedstrijden + de finalewedstrijd. Bij ex aequo in punten bij de einduitslag is de plaatsing in de finale bepalend voor de klassering in de einduitslag.
(het verdere reglement voor de Young Riders is op onze website te lezen)
 
ONDER HET ZADEL:
Ruiter of amazone moet lid zijn van Vereniging Het Friese Tuigpaard. Er dient bij het deelnemende paard een geldige startpas aangespannen sport aanwezig te zijn.
 
PRIJS DER BESTEN:
Startgerechtigd zijn:
- winnaar nieuwelingencompetitie regio zuid
- winnaar young riders competitie
- kampioen damesklasse regio noord
- kampioen damesklasse regio zuid
- kampioen ereklasse regio noord
- kampioen ereklasse regio zuid
- beste limietpaard van lopende seizoen, regio noord (obv winstpunten)*
- beste limietpaard van lopende seizoen, regio zuid (obv winstpunten)*
*gebaseerd op de reguliere regionale wedstrijden (excl. indoors, promotiewedstrijden, stratenconcoursen en kampioenschappen)

1. Indien de eerst geplaatsten niet zullen deelnemen mogen de nummers twee een uitnodiging ontvangen.
2. Een jury bepaald welk combinatie winnaar wordt van de Prijs der Besten. De overige deelnemers worden op catalogusvolgorde opgesteld.
3. Elke deelnemer aan de Prijs der Besten krijgt een vergoeding die voor alle combinaties gelijk is
4. De paarden dienen gespannen te zijn voor een concourswagen.
5. Wanneer er door verschillende oorzaken uitvallers/afmeldingen zijn en het totaal aantal overblijvers is lager dan 5 deelnemers, dan zal de Prijs der Besten niet doorgaan.
6. Wanneer deze reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden in een bepaalde kwestie dan beslist het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard desnoods in overleg met de uitschrijvende organisatie en/of de KNHS.
 
  Bovenstaand geldt zowel voor nationaal als regionaal:
* Percentages van 0,1 t/m 0,4 worden naar beneden afgerond. Percentages van 0,5 of hoger worden naar boven afgerond.
** Geplaatst betekend in dit verband: een paard wat in de einduitslag opgenomen is, ongeacht of hier nog een geldprijs aan vast hing of niet.

Terug naar overzicht