"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Reglementen Aangespannen Sport


 
DISCIPLINEREGLEMENT AANGESPANNEN SPORT
(dit reglement dient ook door examenkandidaten te worden doorgelezen)
2022 SAS-Discipline reglement Tuigen
 
TUCHTREGLEMENT
2022 SAS Tuchtreglement
 
SAS-ALGEMEEN REGLEMENT
2022 SAS Algemeen reglement
 
TUIGEN ONDER HET ZADEL (COMPETITIE)
2022 Reglement Tuigen onder het zadel

 

YOUNG RIDERS COMPETITIE
2022 Reglement Young Riders competitie
 
VOORWAARDEN PROVINCIE FRYSLAN PRIJS
2022 Voorwaarden Provincie Fryslan Prijs

 Terug naar overzicht