"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Reglementen A.K.W. Douma-Oantinken 2019


 

De voorwaarden voor 2019 zijn als volgt:

  1. De combinatie* voldoet aan de gestelde reglementsvoorwaarden zoals die gelden voor het ringsteken binnen onze vereniging.
  2. De combinatie* heeft aan minimaal 60% van de uitgeschreven ringsteekwedstrijden over het geldende wedstrijdseizoen meegedaan (m.u.v. het Fries Kampioenschap)
  3. De berekening gaat over de plaatsingen van de combinaties*.
  4. Bij gelijke eindstand is de plaatsing van de laatste ringsteekwedstrijd alwaar beide combinaties* aan de start verschenen doorslaggevend.
  5. De uiteindelijke winnaar wordt toegewezen door het bestuur van onze vereniging in nauwe samenwerking met het wedstrijdsecretariaat van het ringsteken.

Bestuursbesluit:
Alle combinaties* die aan minimaal 60% van de uitgeschreven wedstrijden meedoen (m.u.v. het Fries Kampioenschap) hebben recht op een extra vergoeding van € 100 welke aan het eind van het seizoen wordt uitgereikt.

*daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 'combinaties' wordt bedoeld de samenstelling van de rijder en steekster. Het paard wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het is toegestaan om in verschillende man/vrouw duo's mee te rijden gedurende een seizoen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag van het A.K.W. Douma-Oantinken en afvaardiging naar het Fries kampioenschap worden de resultaten van de meest aanwezige man óf vrouw geteld.Terug naar overzicht