"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Kampioenen


Kampioenen in 1973


Ereklasse:
Karolien van Jac. Watzema uit Oldeboorn.


Terug naar overzicht