"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Vacature penningmeester


Vacature penningmeester

 

Onze huidige penningmeester Antje Holtrop is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid in het voorjaar van 2019. Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de functie penningmeester binnen ons bestuur. Wilt u graag een bijdrage leveren aan het bestuur middels de functie penningmeester, horen wij dat graag van u. 

Kandidaten worden gevraagd zich voor 01-01-2019 te melden bij Aise Bouma (aise.boumafriesetuigpaard.nl" style="color:blue; text-decoration:underline">aise.boumafriesetuigpaard.nl). 

 

Geplaatst: Vrij 30-11-2018Terug naar overzicht