"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Onrust


Afgelopen maandag heeft het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard een bestuursvergadering gehouden. Een van de onderwerpen die is besproken, is de onrust die momenteel is ontstaan rondom de VTN en de samenwerking met de KNHS. Er is een aankondiging gedaan door de VTN dat zij een bijzondere algemene ledenvergadering gaan organiseren omdat zij hun keuze met betrekking tot de relatie met de KNHS heroverwegen, als gevolg van een impasse in het overleg met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen. Dit zou kunnen betekenen dat zij zich afsplitsen van de KNHS. Dit zal ook gevolgen hebben voor onze vereniging. We zijn ons bewust van de situatie en volgen de ontwikkelingen op de voet. Als bestuur zijn we voor een samenwerking met alle betrokken partijen. We zijn en blijven in contact met de andere disciplineverenigingen, de KNHS en de concoursorganiserende verenigingen. We onderzoeken de mogelijke consequenties van eventuele afsplitsing en zullen dit ook met de andere disciplineverenigingen delen. We zijn voornemens een enquête voor de hulpmiddelen te gaan organiseren, maar gezien de precaire situatie zullen de uitkomsten hiervan niet leidend zijn in onze besluitvorming.

Geplaatst: Din 19-03-2019



Terug naar overzicht