"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Informatieavond afsplitsing


Uitnodiging informatieavond afsplitsing aangespannen sport

 

Op 04-04-2019 heeft de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) een Besloten Bijzondere Algemene ledenvergadering gehouden. Vanuit het bestuur was een afvaardiging aanwezig op deze vergadering. Wij hebben gezien dat de VTN heeft ingestemd met een afsplitsing van de KNHS per 01-01-2020 met randvoorwaarde dat dit geldt indien er voordien geen consensus wordt bereikt met de KNHS. De zaak is momenteel nog in beweging. Alle consequenties, met name vanuit de KNHS, zijn nog niet duidelijk. De afsplitsing heeft ook gevolgen voor de rijders van Vereniging het Friese tuigpaard (VFT). Ook VFT zal in de toekomst beslissingen hierover moeten nemen. Op dit moment is er nog geen standpunt ingenomen, ondanks wat er in de media wordt genoemd. Hiervoor is het van belang de leden van alle aanwezige informatie te voorzien.

 

Wij willen u daarom uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Hier zal de stand van zaken worden uitgelegd, worden meningen geïnventariseerd en eventuele consequenties besproken. Er zal op deze avond geen formele stemming worden uitgebracht.

 

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op 25 april 2019 om 20.00u in Partycentrum ’t Haske, Joure.

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, zou u zich via infofriesetuigpaard.nl" style="color:blue; text-decoration:underline">infofriesetuigpaard.nl willen aanmelden voor deze avond? Alvast bedankt.

 


 

Namens het bestuur van Vereniging het Friese tuigpaard,

 

 


Maaike de Jong

Secretaris ‘Vereniging het Friese tuigpaard’

 

 

Geplaatst: Maa 08-04-2019Terug naar overzicht