"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


UPDATE


Beste leden,

 

Graag willen we jullie berichten over de huidige stand van zaken binnen de aangespannen sport. We doorstaan momenteel een uitzonderlijke periode die op iedereen veel invloed heeft. Ook voor een aantal leden van het bestuur is dit een uitdaging in combinatie met de verschillende rollen die moeten worden vervuld. Hierdoor zijn sommige zaken noodgedwongen blijven liggen, waaronder deze berichtgeving.

 

De situatie omtrent COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen voor dit seizoen. Dit hadden we ons nooit voor kunnen stellen tijdens de algemene ledenvergadering begin maart. Op dit moment is het onduidelijk of er dit jaar nog een of meerdere wedstrijden worden georganiseerd. We volgen de ontwikkelingen en houden ons aan de adviezen van het RIVM. We adviseren ook onze leden deze adviezen te allen tijde te volgen. We nemen indien nodig contact op met concoursorganiserende verenigingen en houden contact met de KNHS en andere disciplineverenigingen over het vervolg. Er lijkt zeker animo te bestaan voor enkele wedstrijden vanaf 1 september. Goed om te horen dat de leden actief blijven binnen de mogelijkheden die er op dit moment bestaan!

 

Met de KNHS hebben we ook op een ander vlak intensief contact. Zoals jullie waarschijnlijk in de media hebben vernomen hebben 2 belangrijke spelers binnen de aangespannen sport, de KNHS en de Vereniging voor Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT), de samenwerking beëindigd. Uit eerdere bijeenkomsten en gesprekken met de leden, concoursorganiserende verenigingen en het KFPS is vorig jaar het standpunt geformuleerd om bij de KNHS te blijven. Er werd door geen van de partijen urgentie gezien tot afsplitsing over te gaan. Wij als bestuur hebben ons hiervoor dan ook hard gemaakt en hebben vorig jaar alles op alles gezet om dit te bereiken. Tot aan halverwege maart van dit jaar leek dit ook geslaagd te zijn tot ieders tevredenheid. Echter is de uiteindelijke samenwerking beëindigd wegens het niet tot concensus komen betreffende de statuten van de VERT. We betreuren dit ten zeerste. Wij als vereniging hebben geen invloed op de beslissing welke de VERT heeft gemaakt. Wel kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst van de aangespannen sport. Dit realiseren wij ons goed en daarom wegen we verschillende aspecten af in het formuleren van ons besluit. Een definitief besluit zal altijd via een ledenvergadering worden bekrachtigd. Voorlopig en op basis van beschikbare informatie houden wij ons vast aan het eerder geformuleerde standpunt om aangesloten te blijven bij de KNHS. Mocht nieuwe of aanvullende informatie een nieuwe beoordeling vereisen, zullen wij het standpunt herzien. Onderdeel hiervan is het horen van jullie mening. Wilt u op bovenstaande reageren dan vragen wij u contact op te nemen via infofriesetuigpaard.nl" style="color:blue; text-decoration:underline">infofriesetuigpaard.nl of telefonisch met Aise Bouma (0613114280) of Maaike de Jong (0637231527).

 

We hopen u met bovenstaande voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en elkaar te zien op een van de concoursvelden. Voor eenieder een goede gezondheid gewenst.

 

Namens het bestuur,

 

Aise Bouma

Voorzitter

Geplaatst: Don 14-05-2020Terug naar overzicht