"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Algemene ledenvergadering


Geacht lid,
 
Het bestuur nodigt u graag uit voor een najaar algemene ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op:
Vrijdagavond 10 september 2021, in partycentrum ’t Haske te Joure, aanvang 20.00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering (toegevoegd in de bijlage)
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag
6. Vaststellen contributie
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend in de functie van voorzitter: Aise Bouma, Boelenslaan
Het bestuur draagt voor: Mechteld van der Kooi-Jonker, Sint Nyk
Aftredend in de functie van penningmeester: Berber van der Veer, Tijnje
Het bestuur draagt voor: Jelmer Ketelaar, Heerenveen
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
Wij vragen u rekening te houden met de maatregelen t.a.v. Corona die het RIVM op dat moment hanteert.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard
Janneke Hoekstra
Info@friesetuigpaard
 

Geplaatst: Maa 23-08-2021Terug naar overzicht