"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Erelid H.F. Pasma overleden

Op 5 februari 2023 is op 97-jarige leeftijd ons erelid, de heer Hendrik Frans Pasma overleden. De heer Pasma is jarenlang bestuurslid van onze vereniging geweest, meest als vice-voorzitter. Eerst met W. Spoelstra als voorzitter naast zich en daarna met A.K.W. Douma aan de voorzittershamer. Hendrik Pasma kwam in 1964 in het bestuur en verliet deze, vanwege zijn 70-jarige leeftijd, in het jaar 1994. Hij werd tijdens deze jaarvergadering dan ook benoemd tot erelid van de vereniging.
 
Stam 19 en 46

Pasma was getrouwd met Lize de Vries en samen kregen ze drie dochters. De familie Pasma hield zich bezig met de fokkerij. Dit begon met Redia, waaruit de bekende Model- en Preferente Landsvrouwe (Age 168 x Ynte 130) voortkwam. Landsvrouwe is tevens de grootmoeder van meervoudig ‘dekhengsten voor de sjees-kampioen’ Dirk 298 met Sijbren Bangma. Moeder Vrouwe werd door Jurrit en Sietske de Vries uit Haskerdijken aangekocht welke de hengst Dirk 298 fokten. Uit stam 19 van Landsvrouwe fokten zij vervolgens meerdere model- en/of preferente merries. KFPS dekhengsten Piter 312, Tonke 391 en Bikkel 470 komen ook uit deze moederlijn. Met stam 46 werd eveneens gefokt. Model- en Preferente Sjirkje (Wessel 237 x Mark 232) is een bekende hiervan. Zij bracht ook een Landsvrouwe (Peke 268) die vervolgens door Arend Mandemaker uit Doniaga werd aangekocht en uit deze Peke 268-dochter de bekende tuigmerries Jantyne ut ‘e Leanen (Reitse 272) en Tjallien ut ‘e Leanen (Ulke 338) fokte.

Koninklijke belangstelling

Pasma was binnen onze vereniging ook een actieve deelnemer aan ringsteekwedstrijden. De bekendste overwinning haalden zij in 1959 op het Wilhelminaplein in Leeuwarden tijdens de ringsteekwedstrijd welke vereerd werd met Koninklijk bezoek van de toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Bestuurlijk actief

Pasma was echter op bestuurlijk gebied niet alleen actief bij Vereniging Het Friese Tuigpaard, maar was hij ook jarenlang bestuurslid bij fokvereniging It Fryske Greidhynder. Hij was zelfs medeoprichter en vervulde vooreerst de functie als secretaris en werd in 1976 opnieuw in het bestuur benoemd tot voorzitter nadat H.M. Jansma uit Joure zijn functie neerlegde vanwege zijn leeftijd. Pasma werd ook erelid bij deze fokvereniging. Eind jaren ’60, begin jaren ’70 was Hendrik Pasma ook bestuurslid bij het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek en vervulde hij tevens diensten als inspectielid. Ook bij de NHS was hij jurylid op tuigpaardenconcoursen. Zijn dochter Hanny heeft deze functie ook een aantal jaren bekleed. Naar verluid hebben ze ooit één keer samen in de baan gestaan te jureren.

Correct

Pasma was ‘een man des vredes’. Eentje van de gulden middenweg, een vredestichter. Maar tevens eentje die punctueel was aangaande het harnachement. Niet alleen met de sjezen en het tuig, maar ook met de arrensleden. Pasma stond voor de vereniging en haar waardigheid, maar telkens zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen.

Geplaatst: Woe 08-02-2023Terug naar overzicht