"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Jan Timmer Medaille


In 1976 werd de bekende Jan Timmer Medaille voor het eerst toegekend aan de winnaar van de Niewelingeklasse voor jonge, nog onervaren Friese tuigpaarden. De toen driejarige stamboek-hengst Hearke van L.W. Dijkstra te Haskerhorne was de gelukkige. Oorspronkelijk was deze prestigeuze onderscheiding bedoeld voor die Friese merrie, die in de rubriek enkelspannen voor de kromdissel-boerenwagen tijdens de jaarlijkse Verrichtingsdag de beste prestatie leverde.
De prijs werd in 1946 ingesteld door mevr. J. Bouma-Timmer (en later door haar zoon ir. G.J.A. Bouma). Zij was een dochter van Jan Timmer, boer te Kimswerd en initiatiefnemer en eerst voorzitter van de vereniging Het Friesche Paard (1913-1951), naar wie de prijs is genoemd. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw de functie van het Friese paard echter ingrijpend veranderde, van landbouwgebruiksdier naar recreatiepaard, hield de traditionele Verrichtingsdag op te bestaan en verviel de aanvankelijke bestemming van deze enige, jaarlijks beschikbaar gestelde particuliere ereprijs voor Friese paarden.
In verband met de hierboven geschetse ontwikkeling werd op zoek gegaan naar een nieuwe, eigentijdse bestemming van de Jan Timmer Medaille, die zoveel mogelijk zou aansluiten bij de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het bevorderen en waarderen van de bruikbaarheid van het Friese paard. Die werd gevonden in de tuigpaardensport en wel in de Nieuwelingenklasse respectievelijk de (K)NHS-competitie voor jonge Friese tuigpaarden. Vandaar, dat deze ereprijs nu al zo'n dertig jaar wordt uitgeloofd voor de winnaar in die wedstrijd.
De uitreiking vond tradioneel plaats tijdens de algemene ledenvergadering van het Stamboek. Echter sinds de structuur wijziging van dit Stamboek vindt de uitreiking sinds 2007 plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Vereniging Het Friese Tuigpaard. De uitreiking gebeurde jarenlang door Ir. G.J.A. Bouma, kleinzoon van de naamgever. Na diens overlijden in 1997 wordt dit namens de familie Bouma gedaan door A.K.W. Douma, oud-voorzitter van Het Friese Tuigpaard en een boezemvriend van zijn voorganger.
Verschillende winnaars van deze inmiddels bekende ereprijs hebben zich later ontwikkeld tot succesvolle en vooraanstaande Friese Tuigpaarden op nationaal niveau. Te denken valt aan: Hearke (Bangma-Oldeboorn), Reitse (de Jong-Tjerkgaast), Jelkje (Schuurmans-Mantgum), Erma (Bosma-St. Nicolaasga), Mette (Minkema-De Wilgen) en Pander (Wierstra-Ferwert). Een volledige lijst van alle winnaars vanaf 1976 vindt u hieronder.
 
 
 Jaar  Paard en eigenaar  Rijder
 1976:  Hearke van L.W. Dijkstra te Haskerhorne  Beene Dijkstra
 1977:  Siena van G. Bouma te Oldeboorn  Germ Bouma
 1978:  Zandra van Y. Dijkstra te Driesum  Henk Dijkstra
 1979:  Lieuwe van G. Bouma te Oldeboorn  Germ Bouma
 1980:  Jelkje van F.J. Schuurmans te Mantgum  Franke Schuurmans
 1981:  Reitse van F. de Jong te Tjerkgaast en R.A. Faber te Dijken  Frits de Jong
 1982:  Redbad van B. Hofstee te Gorredijk (Kortezwaag)  Bob Hofstee
 1983:  Wibren van K. Schaap te Joure  Kees Schaap
 1984:  Ate van L. Teyema te Oosterwolde (frl)  Ebel Zijlstra
 1985:  Ulske-Sietske van de Hertshoorn van A. Koree te Anjum  Anne Koree
 1986:  Durk van H. Minkema te De Wilgen  Henk Minkema
 1987:  Douwe van B. Hofstee te Gorredijk (Kortezwaag)  Bob Hofstee
 1988:  Harmen van F.G. Veldstra te Joure  Fetse Veldstra
 1989:  Erma B. van J.E. Bosma te Sint Nicolaasga  Jan Bosma
 1990:  Freark van P. Leistra te Wouterswoude  Brigitte Reurik
 1991:  Mette van H. Minkema te De Wilgen  Henk Minkema
 1992:  Pander van J. Wierstra te Ferwert  Jelke Wierstra
 1993:  Oltman van B. Hofstee te Gorredijk (Kortezwaag)  Bob Hofstee
 1994:  Reyert van P. Haytema te Heeg  Pieter Haytema
 1995:  Remmelt van E.A. Constant te Wijdewormer  Leen Hakker
 1996:  Tsjomme van A. Minkema te Rottevalle  Sybren Minkema
 1997:  Wobbrich van J. van 't Ende te Wezep  Jan van 't Ende
 1998:  Djimmer fan Marksate van M. Gutknecht te Ochtrup (BRD)  Roelof van 't Oever
 1999:  Heinse van B. Reyenga te Drachten  Sybren Minkema
 2000:  Markus R.V. van B. de Boer te Nes (gem. Boarnsterhim)  Bauke de Boer
 2001:  Mark van W. Bruinsma te Rotstergaast  Sybren Minkema
 2002:  Tetse van Chr. Meinecke-Twele te Wahrenholz (BRD)  Sybren Minkema
 2003:  Bommelsteyns Onne van Stoeterij Bommelsteyn te Joure  Alfons van Proosdy
 2004:  Groot Archems Tietze van Groot Archem te Luttelgeest  Sybren Minkema
 2005:  Groot Archems Wander te Luttelgeest  Sybren Minkema
 2006:  Germ van A. Minkema te Rottevalle  Albert Minkema
 2007:  Jelte fan it Pompebled van W. Wester te Tjerkgaast  Willem Wester
 2008:  Martinus P.J. van P. Wijbenga te Oudwoude  Udo de Haan
 2009:  Renso van de Elsenerhof van B. Nijhof te Markelo  George Borkent jr.
 2010:  Tom van de Gonda van B. Nijhof te Markelo  George Borkent jr
 2011:  Egberdina's Tjardo van Gerrit Soepenberg te Den Ham   Susan Bouwman
 2012:  Wylster 463 van Germ Aise Bouma te Oldeboorn  Sybren Minkema
 2013:  Chris fan Wylgster Pragt van Minkema/Schreuder te Frieschepalen  Sybren Minkema
 2014:  Filou S.B. van Minkema/Schreuder te Frieschepalen  Sybren Minkema
 2015:  Douwe van R. van Minkema/Schreuder te Frieschepalen  Jolanda Schreuder
 2016:  Stal Chardons Jorbert (later Jurre 495) van Stal Chardon, Jorwert  Jelmer Chardon
 2017:  Joppe van Nienke Schrale, Oudehaske  Henk Hammers
 2018:  Nane 492 van Germ Aise Bouma, Oldeboorn  Sybren Minkema
 2019:  Sven B. van Minkema/Schreuder te Frieschepalen  Sybren Minkema
 2020:  Niet verreden i.v.m. Covid-19  
 2021:  Niet verreden i.v.m. Covid-19  
 
(Tekst: A.K.W. Douma)Terug naar overzicht