"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Rijvaardigheidsbewijs

 
Om deel te kunnen nemen aan officiële tuigwedstrijden, die vallen onder de Stichting Aangespannen Sport (SAS), is het verplicht voor alle rijders om een rijvaardigheidsexamen af te leggen. Dit wordt ook wel tuiglicentie genoemd. Het is belangrijk, met name voor nieuwe rijders dit examen te doen omdat men op deze wijze bewust wordt van het feit dat er in de aangespannen sport ook regels gelden. Door het afleggen van een examen, wat bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel komt men in aanraking met het wedstrijdreglement en de regels waaraan men zich dient te houden in de aangespannen sport.
 
Wanneer vinden er examens plaats?
Het afnemen van een rijvaardigheidsexamen vindt voor aanvang van het wedstrijdseizoen plaats. Het afnemen van het examen kan op één of meerdere data en locaties plaatsvinden, doch uitsluitend op door de SAS aangewezen locatie(s). Kijk daarvoor op onze wedstrijdkalender op onze website: friesetuigpaard.nl/friesland/wedstrijddata/
 
Wat zijn de kosten voor een rijvaardigheidsexamen?
Om deel te kunnen nemen aan het rijvaardigheidsexamen wordt een bijdrage van € 50,00 per kandidaat gevraagd. Doorgaans wordt dit contant afgerekend ter plekke van het examen.

Hoe ziet het examen eruit?
Het rijvaardigheidsexamen bestaat uit een stuk theorie en een stuk praktijk.

Theorie: Dit deel van het examen bestaat uit tien meerkeuzevragen. Elke kandidaat heeft 15 minuten de tijd om deze tien vragen te beantwoorden. Doorgaans blijkt dat dit ruim voldoende is. Wanneer een kandidaat alle tien vragen heeft beantwoord mag het examenformulier direct overhandigd worden aan de examinator en wordt het meteen nagekeken. Zodra iedereen klaar is, wordt doorgaans nog even kort besproken hoe het examen is gemaakt en waar eventuele foutjes zijn gemaakt.
De vragen van het theorie-examen hebben allemaal betrekking op het wedstrijdverloop en het dierenwelzijn. Om het examen goed te kunnen maken is het noodzakelijk het wedstrijdreglement en het algemeen reglement goed door te lezen. Via onderstaande linkjes kunt u de reglementen bekijken en doorlezen:
 

Praktijk: Nadat het theorie-examen is afgerond kunnen de examenkandidaten terug naar hun paarden. Afhankelijk van het tijdschema zal er niet veel later na het theorie-examen ook de praktijk volgen. Men moet het praktijkexamen zien als een nabootsing van een echte rubriek. Er wordt tijdens dit praktijkdeel vooral gekeken of een kandidaat op een juiste en diervriendelijke wijze een tuigpaard door de baan kan sturen. Daarbij uiteraard rekening houdend met medekandidaten en het kunnen rijden zonder hulp van derden. Tijdens het examen komen de rijders dus de baan binnen zoals ook op een echte wedstrijd verplicht is. Men rijdt één ronde, stelt op, ondergaat een inspectie van de examinator en gaat vervolgens op teken van de ringmeester afrijden op de rechterhand. Op teken van de ringmeester dient er vervolgens van hand te worden verandert (daar waar de ringmeester aangeeft dat het moet), en vervolgens rijdt men op de linkerhand. Wanneer een kandidaat opgeroepen wordt weer op te stellen dient dit wederom daar te gebeuren waar de ringmeester aangeeft dat het moet. Zodra iedereen is opgesteld zal de examinator uitleg geven en tevens de uitslag bekend maken. Daarna rijdt de hele groep nog een ereronde.
 
Wat moet ik meenemen tijdens het examen?
Voor de theorie is het handig om even zelf een pen mee te nemen en vergeet niet de onkostenvergoeding!
Voor de praktijk wordt gevraagd zo te verschijnen zoals ook op officiële wedstrijden wordt gevraagd. De examen mogen gewoon met een concourswagen verreden worden (ook als u later van plan bent met de sjees te gaan rijden). In het reglement staat exact omschreven wat de kledingeisen zijn, maar in het kort komt het neer op het nette pak, bolhoed, handschoenen en schootkleed voor de heren. De dames dragen een net mantelpak (broek of rok), handschoenen, hoed en kniekleed.
De grooms dragen witte kleding met stropdas of een net pak.
Het paard dient aangespannen te zijn zoals het reglement voorschrijft.
 
Moet ik ook gelijk lid worden van de tuigvereniging?
Nee dit is niet verplicht. Men mag altijd examen doen. Maar houdt er wel rekening mee dat het examen in principe vijf jaar geldig is. Heeft men dus examen gedaan en daarna vijf jaar niet gereden om een officiële wedstrijd, dan vervalt de tuiglicentie weer en zou er opnieuw examen gedaan moeten worden. Rijdt men wel een wedstrijd dan wordt de licentie automatisch weer met vijf jaar verlengt vanaf het moment van die wedstrijd.
 
Wat kost het lidmaatschap van Vereniging Het Friese Tuigpaard?
Wanneer men op SAS-wedstrijden wil rijden dan is een lidmaatschap bij Vereniging Het Friese Tuigpaard (VFT) wel verplicht (ook voor deelnemers aan de rubrieken tuigen onder het zadel). Het tarief voor lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 50,00.
 
Rijvaardigheidsbewijs
Wanneer kandidaten slagen voor het rijvaardigheidsexamen wordt dit genoteerd op het wedstrijdsecretariaat van de tuigvereniging. Kandidaten ontvangen dus NIET nog een bewijs van slagen thuisgestuurd.
 
Geslaagd! En dan?
Als je geslaagd bent en je wilt graag wat wedstrijden gaan rijden met je Friese tuigpaard dan zijn er een aantal dingen die even geregeld moeten worden.
 
Lidmaatschap
Om te beginnen; je lidmaatschap bij VFT. Ben je nog niet lid, dan kun je je aanmelden bij de vereniging. Via deze link kom je op het aanmeldingsformulier van onze vereniging: friesetuigpaard.nl/friesland/ledenadministratie/
Het secretariaat verwerkt  vervolgens jouw aanmeldingsformulier en de penningmeester stuurt je te zijner tijd een factuur voor de contributie.

Startpas
Als je aangespannen rubrieken wilt rijden dan heb je bij je paard een startpas nodig. Elke unieke combinatie heeft een startpas nodig. Het gaat dus echt om de COMBINATIE paard-rijder. Bij de aanvraag moet je ook aangeven of je een regionale of een nationale startpas wilt. Wil je overwegend uitkomen met een concourswagen dan moet je een regionale startpas aanvragen. Wil je het meest uitkomen met de sjees dan vraag je een nationale startpas aan. Een startpas kun je ook via onze website aanvragen via deze link: friesetuigpaard.nl/friesland/startpassen/
  -->  Tip: als je een startpas aanvraagt, zorg dan dat je het paspoort van het paard bij de hand hebt!

Wagennummer
Ben je een nieuwe rijder en heb je een eigen wagen, dan kun je ook je eigen wagennummer aanvragen. Bel, mail of app in dat geval even met Johanna Faber, johanna.faberfriesetuigpaard.nl 06-27118465. Zij heeft de actuele lijst met wagennummers en kan kijken welk wagennummer nog vrij is.

Opgeven voor wedstrijden
Zodra je lid bent geworden en een startpas hebt aangevraagd kun je jezelf inschrijven voor wedstrijden. Al onze wedstrijden staan op onze website onder het kopje WEDSTRIJDZAKEN à WEDSTRIJDEN. Je kunt hier eventueel nog een selectie maken uit ‘nationale’ wedstrijden, of regionale wedstrijden (regio noord of regio zuid). Kijk dus even goed of je de juiste wedstrijd uitzoekt die past bij jouw plannen en mogelijkheden (concourswagen of sjees).
Als je een concours hebt gevonden waar je graag naar toe wilt dan kun je klikken op de groene button OPGEVEN. Als er door de organisatie al een vraagprogramma bekend is gemaakt dan kun je ook de uitgeschreven rubrieken zien. Je kunt je nu opgeven via het OPGAVEFORMULIER met de groene button. Vul jouw gegevens in bij de juiste rubriek waarin je wilt starten. Weet je niet waarin je mag starten? Dan hier nog even een korte uitleg:

Nationaal
 • KFPS Nieuwelingencompetitie:
  2024: is je paard 4, 5 of 6 jaar en heeft het nog nooit eerder op een officiële wedstrijd in het enkelspan gelopen dan zou het paard gestart mogen worden in deze klasse. De KFPS Nieuwelingencompetitie wordt alleen op nationale wedstrijden verreden.
 • Limietklasse:
  Heeft je paard al eerder gelopen, maar komt het maximaal aantal winstpunten van jouw paard nog onder de 60 winstpunten dan mag er in de limietklasse gestart worden. Ook als je paard al wat ouder is en niet meer in de KFPS nieuwelingencompetitie mag vanwege de leeftijd dan mag het paard in de limietklasse starten.
 • Ereklasse:
  Heeft jouw paard in de limietklasse en/of damesklasse minimaal 20 winstpunten gehaald en maximaal 60 winstpunten EN is het paard tenminste 6 jaar oud dan mag hij in de ereklasse uitkomen.
 • Open klasse:
  Soms wordt er ook een open klasse uitgeschreven. Deze rubriek is opengesteld voor zowel limiet- als ereklasse paarden.
 • Damesklasse:
  In deze klasse mogen zowel competitiepaarden, alsmede limiet- en/of ereklasse paarden meerijden, mits ze maar worden gereden door een dame.
 • Young Riders:
  Ben je in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar dan mag je ook in deze klasse deelnemen. Het maakt niet uit of je paard ervaren of onervaren is. Young Riders rubrieken worden altijd met de concourswagen verreden.

Kun je de groene button met OPGAVEFORMULIER niet (meer) vinden dan is de uiterste inschrijfdatum overschreden. Neem in dat geval contact op met het wedstrijdsecretariaat van de betreffende wedstrijd en vraag of er nog mogelijkheden zijn om alsnog te starten. Soms kan dat prima, een andere keer accepteert een wedstrijdorganisatie geen bijschrijvingen meer. Zorg dus altijd dat je je tijdig opgeeft!
 
Heb je na het lezen van bovenstaande nog steeds vragen? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat. Zij kunnen je vragen ongetwijfeld beantwoorden.