"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Ids van der Meulen overleden


Op 23 maart j.l.overleed ons oud-lid Ids van der Meulen. uit Heerenveen. Ids nam jarenlang deel uit van het jurykorps van het ringsteken binnen onze vereniging. Zijn inzet hierin was groot en beslist met heel veel nauwkeurigheid. In de latere jaren was zijn vaste plek aan het eind van de route alwaar de deelnemers hun gestoken (of mis gestoken, maar wel in het sjeesbakje gevallen) ringen konden inleveren. Ids stond daar altijd klaar met zijn blauwe emmertje. In 2013 verloor Ids zijn vrouw Meintje van der Meulen-Walstra. Ook zij was een vast gezicht binnen het juryledenkorps.
Bestuur en leden van Vereniging Het Friese Tuigpaard wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe.Geplaatst: Din 27-03-2018Terug naar overzicht