"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Update afsplitsing KNHS/VTN


Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de mogelijke afsplitsing van de VTN en VHN van de KNHS. Het bestuur heeft dagelijks overleg, zowel onderling en daarnaast met diverse betrokkenen. Op dit moment worden de volgende stappen ondernomen:

-       Er volgt een overleg met het KNHS-bestuur, om de eventuele consequenties van een afsplitsing in kaart te brengen.

-       Er volgt een overleg met het KFPS-bestuur. Huidige informatie is dat het KFPS een behoud van samenwerking met de KNHS prefereert.

-       Er zal een afvaardiging van het bestuur naar de bijzondere algemene ledenvergadering van de VTN en de algemene ledenvergadering van de VHN gaan.
 

We streven er in alle situaties naar dat het komende seizoen zonder problemen voor rijders en concoursorganiserende verenigingen gaat verlopen.

Mochten er besluiten moeten worden genomen over een eventuele afsplitsing door Vereniging het Friese Tuigpaard, zal er eerst een bijeenkomst/vergadering voor de leden worden georganiseerd, alvorens tot verdere besluitvorming wordt overgegaan. 


Het bestuur van Vereniging het Friese tuigpaard

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Maaike de Jong

Secretaris ‘Vereniging het Friese tuigpaard'

 

 

 

 

Geplaatst: Don 28-03-2019Terug naar overzicht