"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Bob Hofstee overleden


Op 14 augustus 2019 overleed Bob Hofstee uit Gorredijk.
De heer Hofstee is jarenlang lid geweest van onze vereniging en was vele jaren een vast gezicht op de concoursvelden. Hij was met meerdere paarden succesvol, waaronder Gee, Redbad en Elza. Ook zijn vrouw Ynskje reed mee en was al net zo succesvol.
Bob Hofstee was naast rijder ook hengstenhouder en fokker. De naam Mark 232 kan direct gekoppeld worden aan Hofstee. Deze invloedrijke hengst stond jarenlang op stal bij Hofstee. Ook de KFPS stamboekhengsen Jakob 302 en Olrik 383 deden dat.

Bob Hofstee zat als lid van Vereniging Het Friese Tuigpaard ook jarenlang in het dagelijkse bestuur van de Ir. G.J.A. Bouma stichting. 
Bestuur en leden van Vereniging Het Friese Tuigpaard wensen Ynskje, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
 
Do hast fan it libben genoaten,
en wy fan dy.
Safier’t we koene, binne wy mei dy
meigongen.
No moatte wy dy gean litte.

Je hebt van het leven genoten, en wij van jou.
Voor zover we konden, zijn we met je mee gegaan.
Nu moeten we je laten gaan.

You have enjoyed life, and we enjoyed you.
As fast as we could, we have followed you.
Now we have to let you go.

Bob Hofstee
Gorredijk, 14 augustus 2019

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, buiten

Geplaatst: Din 20-08-2019Terug naar overzicht