"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Nieuwe ontwikkelingen


Beste leden,


De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel snel op. Na de brief van de KNHS van 5 juni j.l. hebben er een aantal gesprekken en vergaderingen plaatsgevonden binnen het bestuur en tussen de besturen van de drie disciplineverenigingen onderling. Tevens heeft het bestuur een brief ontvangen van een grote groep rijders welke voor afsplitsing van de KNHS zijn.
 

Op basis van die kennis heeft het bestuur het standpunt ingenomen om de samenwerking aan te gaan met de VERT en VHN en daarmee het lidmaatschap bij de KNHS beëindigen om daarmee in gezamenlijkheid op te treden ter behartiging van de aangespannen sport. 

De KNHS heeft besloten een nieuwe vereniging voor de aangespannen sport op te richten waarbij de vereniging zoals deze nu bestaat mogelijk zijn vorm verliest. Daar kunnen wij als bestuur niet achter staan. 


Wij zijn tevens van mening dat de drie aangespannen disciplines zonder elkaar geen bestaansrecht hebben. We gaan de komende periode benutten om de randvoorwaarden met de twee andere disciplineverenigingen verder vorm te geven. We voelen ons gesteund door de concoursorganiserende verenigingen. 

Het definitieve plan zal worden gepresenteerd en ter stemming worden gebracht op de komende algemene ledenvergadering later dit jaar.


We zijn ons ervan bewust dat een afsplitsing grote consequenties kan hebben. Wij gaan hierover concrete afspraken maken met de andere verenigingen en we gaan ons ervoor inzetten om een goede relatie met de KNHS te behouden. Om de toekomst van de aangespannen sport veilig te stellen is op basis van de huidige kennis dit echter volgens het bestuur de enige juiste beslissing.  
 

Het bestuur

Geplaatst: Zat 13-06-2020Terug naar overzicht