"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


PERSBERICHT


Aangespannen Sport maakt plannen concreet
Onlangs maakten de VERT, VHN en VFT bekend gezamenlijk, los van de KNHS, verder te gaan.
Inmiddels zijn de plannen hiervoor verder uitgewerkt en concreet geworden.
De drie verenigingen zullen in de toekomst zelfstandig blijven bestaan in de huidige vorm en met dezelfde bestuursstructuur.
De huidige Commissie Aangespannen Sport, waarin alle drie disciplines zijn vertegenwoordigd is van mening dat borging van een aantal essentiële zaken noodzakelijk is en zal daarom worden omgezet in een rechtsvorm en gaat voortaan Stichting Aangespannen Sport heten.
Binnen deze Stichting zal het dagelijks bestuur bestaan uit afvaardigingen vanuit de disciplineverenigingen en zullen diverse zaken waaronder wedstrijd-, tucht-, en dopingreglementen alsmede juryzaken geregeld worden.
Binnen de Stichting Aangespannen Sport zal er een Tuchtcommissie worden benoemd welke onder voorzitterschap zal staan van de heer mr. J.J. Veldhuis. De heer mr. Veldhuis is momenteel partner en advocaat bij Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden en heeft naast veel ervaring in eerdere Tuchtcommissies veel affiniteit met de Aangespannen Sport.
Ook zal er een Technische Commissie worden ingesteld welke zal worden geleid door de heer ing. H. Lassche. De heer Lassche heeft veel bestuurlijke ervaring en is naast zijn functie als directuer van Countus regio Noord Nederland organisator van onder meer CH Rouveen  maakt hij deel uit van de Hengstenkeuringscommissie van het KWPN en bekleedt hij de functie van voorzitter van de Nationale Tuigpaardendag. De Technische Commissie zal zich onder meer bezig gaan houden met algemene sportzaken waaronder welzijn.
      
Bovenstaande voorstellen zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergaderingen aan de leden van de disciplineverenigingen worden voorgelegd. Bij de VFT zal dit gelijktijdig plaatsvinden met de stemming over het bestuursvoorstel inzake vertrek bij de KNHS. 
 

Geplaatst: Din 23-06-2020Terug naar overzicht