"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Annie Berkepies overleden


Op dinsdag 5 januari j.l. overleed geheel onverwachts de 61-jarige Annie Berkepies uit Nooitgedacht. In de Friese paardenwereld was Annie vooral bekend als fokker van de ‘uit Amen’ paarden, samen met haar zus Tina. Daarnaast was ze jarenlang trouw deelneemster op de regionale tuigwedstrijden met verschillende paarden uit eigen fokkerij.

Tuigsport
Met de merrie Lucy (v. Hearke 254) begon Annie met tuigen nadat ze een cursus tuigen van Maarten Bakker had gevolgd. In 1993 haalde ze haar rijvaardigheidsbewijs en startte ze met rijden. Naast Lucy werden later ook Aafke uit Amen, Maaike uit Amen, Idske uit Amen, Raiza uit Amen en tot slot Dries uit Amen meegenomen. Alles regionaal, zowel enkel- als dubbelspan. Dankzij de inzet van de dames werden een aantal van diens fokproducten uiteindelijk ook Sport. Op het stratenconcours in Rolde 2012 nam ze al afscheid van de tuigsport en in 2013 reed ze in Pingjum haar laatste wedstrijd omdat de gezondheid niet helemaal mee werkte.

Fokkerij
De zussen bleven de tuigsport echter nog wel volgen en vaak stonden ze nog wel langs de lijn. In de fokkerij hadden Annie en Tina goede successen. Betsy (v. Dagho 247) uit stam 99 is de stammoeder. De merries Emma uit Amen en Hannah uit Amen zijn model geworden, Lucy, Maaike uit Amen, Noorra, Zucy en Betsy zelf, zijn op diens nafok preferent geworden en heel recent werd Berber uit Amen kroon verklaard. Deze laatste merrie delen zij in eigendom met de familie Emmens uit Nooitgedacht. Merrie Maaike uit Amen is overigens kroonjuweel en prestatiemoeder.

We wensen de hele familie Berkepies en verdere naasten, vrienden, bekenden, heel veel sterkte toe met het verlies!


(Annie Berkepies, Tina Berkepies, kroonmerrie Berber uit Amen en Margé Emmens, onlangs op de locatiekeuring in Beetsterzwaag)


Geplaatst: Don 07-01-2021Terug naar overzicht