"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Uitslagen


Vrij 02-09-2022 - Harlingen (Ringsteken)


Uitslag Ringsteken Harlingen:

1. Jehan Bouma en Bernice Bouma, Oldeboorn (met Jildou fan us Rispinghe)
2. Ludo van der Weide en Anneke van der Staal, Poppingawier (met Fokke)
3. Domien Andela en Anneke van der Wal, Steenwijk (met Merel)
4. Gert van Dijkhuizen en Ilse Koster, Follega (met Dean fan Wettersicht)
5. Rik Schoenmaker en Karin Bekke, Heeg
6. Jelle van der Weide en Marrit de Vries, Tjerkwerd (met Maeije Blomke fan Stal Redia)
7. Gooitzen Wester en Linda Wester, Tjerkgaast (met Hovenierwester Aalwina)
8. Bert Huis in 't Veld en Nina Tuinman, Ruigahuizen (met Thys fan de Vestahoeve)
9. Sale Visser en Hilda Visser, Burdaard (met Yvonne-Marrit fan Hickaerd)
 Terug naar overzicht