"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Wedstrijddata


Tilburg - Regionaal Zuid (concourswagen)


Datum: 26-05-2024 (Zon)
Organisatie: RAD Gala
Uitgeschreven rubrieken Fries ras:
Limietklasse
Ereklasse
Damesklasse
Uiterste opgave: 26-04-2024
De uiterste opgavedatum is verstreken. Informeer via het wedstrijdsecretariaat of u nog kunt deelnemen aan de wedstrijd.

Wedstrijdsecretariaat:
Jan Raaijmakers   •   Bergstraat 31a   •   5386 KJ Geffen   •   06-5582 4786   •   jan.raaijmakersfriesetuigpaard.nl

  Startlijst     Tijdschema  

Terug naar overzicht